Jana Kazimierza Warszawa

Budynek mieszkaniowy wielorodzinny / Jana Kazimierza / Warszawa / Polska

/ 2016 – 2018 / autor arch. Kamil Chmielewski / powierzchnia 32 000 m2 / koncepcja wielobranżowa / projekt budowlany / projekt przetargowy / projekt wykonawczy / nadzory autorskie na budowie /

Jana Kazimierza Warszawa

Jana Kazimierza Warszawa

Jana Kazimierza Warszawa