CHRARCH OB4

Budynek MW i UH / ul. Obwodowa 4 / Warszawa

/ 2017 – 2018 / autor arch. Kamil Chmielewski / powierzchnia 1500 m2 / koncepcja / projekt budowlany / projekt przetargowy / projekt wykonawczy / nadzory autorskie na budowie /

CHRARCH OBWODOWA 4 WARSZAWA

CHRARCH OBWODOWA 4 WARSZAWA