Muzeum Współczesne

Muzeum Sztuki Współczesnej / ul. Jana Ewangelisty Purkyniego / Wrocław

/ 2009-2011 / autor Mirosław Nizio / współautor i podwykonawca arch. Kamil Chmielewski / współpraca arch. Giandomenico Racamato / powierzchnia 21 030 m2 / koncepcja wielobranżowa / projekt budowlany / projekt wykonawczy /

Muzeum

mww002B

MWW

MWW

wroNN1_0051B

wroNN2_0051B

wroNN3_0051B

wroNN5_0051B

wroNN13_0051B